índex - bibliografia

15/8/07

Quan Déu vol, s'ennivola i plou

Variants i sinònims:

  • Quan Déu vol, s'ennivola i plou (PONS LLUCH 1993)
  • Quan Déu vol, sense novulats plou (PONS LLUCH 1993)
  • Quan Déu vol, sense núvols plou (o amb tot vent plou) (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Cuando Dios quiere, con cielo raso llueve [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Cuando Dios quiere con todos aires llueve (o a todos vientos llueve) [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant Deu vol, sense núvols plou, ó ab tot vent plou (SAURA 1884).

Explicació: Expressa la idea de la providència i omnipotència de Déu (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: