índex - bibliografia

14/8/07

Qui compra i ment, a sa bossa ho sent

Variants i sinònims: Qui compra i ment, a sa bossa ho sent (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: A quien compra y miente, su bolsa lo desmiente [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que per pròpia conveniència cal esser veraços (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: