índex - bibliografia

15/8/07

Qui diu lo que vol ha de sentir lo que no vol

Variants i sinònims:

  • Qui diu lo que vol ha de sentir lo que no vol (PONS LLUCH 1993)
  • Qui en vol dir n'ha de sentir (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació:
  • Significa que els qui es prenen molta llibertat de llengua i malparlen dels altres solen esser també objecte de la murmuració (PONS LLUCH 1993).
  • Vol dir que el qui mal parla d'altri també sol ésser malfamat (PONS LLUCH 1993).
Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: