índex - bibliografia

14/8/07

Qui es casa per interès ja ho dirà després

Variants i sinònims:

  • Qui es casa per interès, esclau de sa muller és (SAURA 1884)
  • Qui es casa per interès ja ho dirà després (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • Casó Pedro y casó mal, con tres tierras de metal [ES] (SAURA 1884)
  • Quien se casa por el interés, es criado de su mujer [ES] (PONS LLUCH 1993)
Parèmia segons la font original: Lo qui's casa per interés, esclau de sa muller es (SAURA 1884).

Explicació: L'experiència ha demostrat que no hi ha felicitat en el matrimoni quan sols es fa per interès (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: