índex - bibliografia

15/8/07

Qui escolta el seu mal sent

Variants i sinònims:

  • Qui escolta el seu mal sent (PONS LLUCH 1993)
  • Qui escolta pels forats, escolta les seves maldats (BALBASTRE 1977)
  • Qui escolta pels forats, sent els seus pecats (Zèfir)
Equivalents:
  • Muchas veces el que escarba, lo que no quiere halla [ES] (Zèfir)
  • Quien escucha al agujero, oye de su duelo [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • Quien escucha, su mal oye [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Recomana evitar la curiositat en converses reservades de les quals hem estat exclosos (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
  • Zèfir (juny 2004) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: