índex - bibliografia

15/8/07

Qui espera es desespera

Variants i sinònims: Qui espera es desespera (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien espera desespera, y quien viene nunca llega [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que l'esperar llarg temps una cosa que no arriba a venir, causa gran impaciència i pertorbació, semblant a la desesperació (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».