índex - bibliografia

11/8/07

Qui a l'altar serveix de l'altar ha de viure

Variants i sinònims: Qui a l'altar serveix de l'altar ha de viure (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien sirve al altar de él ha de comer y cenar [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que tot treball mereix retribució. «Es de derecho Divino: El que sirve al altar vive del altar (San Pablo)» (F. Rodríguez)» (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: