índex - bibliografia

11/8/07

A qui no et pugui ajudar no vulguis els teus mals comunicar

Variants i sinònims: A qui no et pugui ajudar no vulguis els teus mals comunicar (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: No digas tu menester a quien no te ha de socorrer [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que és convenient acallar tant com es pugui les contrarietats amb què un es trobi, i no donar-les a conèixer més que a qui pugui solucionar-les (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: