índex - bibliografia

15/8/07

Qui no sap a Déu pregar que (se'n) vagi per la mar

Variants i sinònims: Qui no sap a Déu pregar que (se'n) vagi per la mar (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien no va por la mar, no sabe a Dios rogar [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que els perills de la navegació, fan que l'home es dirigeixi en súplica a Déu (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: