índex - bibliografia

15/8/07

Qui no té diners no té amics

Variants i sinònims: Qui no té diners no té amics (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien no tiene dineros, no tiene compañeros [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que les amistats només hi són per a les conveniències (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: