índex - bibliografia

29/8/07

Qui paga lo que deu, fa cabal per son hereu

Variants i sinònims: Qui paga lo que deu, fa cabal per son hereu (PÀMIES 1997a).

Equivalents:

  • Paga lo que debes, sabrás lo que tienes [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Quien debe y paga, no debe nada [ES] (PÀMIES 1997a)
  • Quien paga deudas hace caudal [ES] (PÀMIES 1997a)
Nota: Es diu a Mallorca. Documentat a Ferrer (1839). Potser no és exclusiu de Mallorca (PÀMIES 1997a).

Font: Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

Cap comentari: