índex - bibliografia

19/8/07

Qui plet vol armar ha de menester tres sacs; sac de paciència, sac de papers i sac de doblers

Variants i sinònims:

Equivalents: Un saco de dinero, otro de cartas y otro de paciencia, y lograrás buena sentencia [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Recomana defugir-ne, de plets, pels inconvenients i els insegurs resultats que ells reporten (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: