índex - bibliografia

19/8/07

Qui vol mal en es vesí, li posa per nom Rampí

Variants i sinònims: Qui vol mal en es vesí, li posa per nom Rampí (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: El que es enemigo de la novia, no dirá bien de la boda [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Fa referència als murmuradors. Refrany menorquí que el diccionari Ferrer Parpal dóna com equivalent del castellà apuntat (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».