índex - bibliografia

13/8/07

Sa baratia és carestia

Variants i sinònims:

  • Lo «barato» és carestia (PONS LLUCH 1993)
  • Lo «barato» sempre és car (PONS LLUCH 1993)
  • Sa baratia és carestia (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: No hay nada más caro que lo barato, ni más barato que lo caro [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Per abaratar un article, quasi sempre s'ha d'escatimar de la mà d'obra o dels materials que el componen, cosa que és en perjudici del mateix gènere (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: