índex - bibliografia

20/8/07

Sa netedat és mitja vida

Variants i sinònims: Sa netedat és mitja vida (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien es limpio es sano [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Mesura d'higiene sanitària (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: