índex - bibliografia

11/8/07

S'abundància mata sa fam

Variants i sinònims:

  • La abundància mata la fam (D. y M. 1854)
  • S'abundància mata sa fam (PONS LLUCH 1993)
  • S'abundància ofega (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • La abundancia mata la gana [ES] (PONS LLUCH 1993)
  • La abundancia quita el hambre [ES] (D. y M. 1854)
Parèmia segons la font original: La abundancia mata la fam (D. y M. 1854).

Explicació
:
  • Adverteix que tenir abundància de les coses es causa que les mirem amb indiferència (font original: Advert. que lo tenir abundancia de las cosas es causa que las miren ab indiferencia) (D. y M. 1854).
  • Vol dir que, en posseir abundantment una cosa, fa que no l'apreciem i no en facem cas (PONS LLUCH 1993).
Font:
  • D. y M. (1847): Diccionario catalan-castellano y vice versa, Barcelona, Agencia Médica Catalana / Imprenta de J. Roger, 1847 (2a de 1854). Apéndice: Colección de refranes catalanes con su correspondencia castellana (27 pàg.).
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: