índex - bibliografia

20/8/07

S'obra (fer-la), de lo que sobra

Variants i sinònims: S'obra (fer-la), de lo que sobra (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: La obra, con lo que sobra [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que no convé emprendre obres de construcció si no es tenen diners sobrants (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: