índex - bibliografia

15/8/07

Tant diràs que em faràs riure

Variants i sinònims:

  • A bona hora ix lo sol (MORET 1995)
  • A bona hora ixqué el sol (FARNÉS 1992)
  • A bona hora plouen figues (MORET 1995)
  • A bona hora surt lo sol (BLANC 1983)
  • A bona hora t'en recordes! (FARNÉS 1992)
  • A bones hores, caragols (o cols)
  • Tant diràs que em faràs riure (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: A buenas horas mangas verdes [ES].

Explicació:
  • Expressió per indicar que una decisió s'ha pres massa tard, a deshora (MORET 1995).
  • Ho diem a aquell qui, en el curs d'una discussió, treu a darrera hora proves convincents que podia haver adduïdes més prest (PONS LLUCH 1993).
Nota: Pons Lluch (1993) no proposa equivalent castellà per a aquesta dita: a buenas horas mangas verdes la proposo jo, atesa l'explicació del significat de la dita catalana.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: