índex - bibliografia

15/8/07

Tant donaràs an en Pere que li hauràs d'anar darrera

Variants i sinònims: Tant donaràs an en Pere que li hauràs d'anar darrera (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: No déis tanto a san Pedro, que os vayáis tras ello [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Ho diuen per aquells que donen molt a un altre, amb perill de romandre desposseïts de tot (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: