índex - bibliografia

13/8/07

Tant es bé com es mal a sa cara surten

Variants i sinònims: Tant es bé com es mal a sa cara surten (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Bienes y males a la cara salen [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que és difícil que el benestar i les penalitats que es disfruten o sofreixen, es portin amagats, pels efectes que produeixen (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: