índex - bibliografia

15/8/07

Tant fa un qui no en sap, com un qui no hi veu

Variants i sinònims: Tant fa un qui no en sap, com un qui no hi veu (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Tanto es el que no ve, como el que no sabe [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que l'ignorant obra tant a les fosques com un cec (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: