índex - bibliografia

11/8/07

Aigües de juny mal solen dur

Variants i sinònims: Aigües de juny mal solen dur (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Agua por San Juan quitan aceite, vino y pan [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Sant Joan és el 24 de juny. No són benefactores les aigües d'aquest mes (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: