índex - bibliografia

11/8/07

Amic i cavall, si els canses fas mal

Variants i sinònims:

  • A l'amic i al cavall no cansa'l (SAURA 1884)
  • Amic i cavall, no cansa'ls (PONS LLUCH 1993)
  • Amic i cavall, si els canses fas mal (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • Al amigo y al caballo no hay que cansallo (o no apretallo) [ES] (SAURA 1884)
  • Al hombre y al caballo, no apurallo [ES] (PONS LLUCH 1993)
Parèmia segons la font original: Al amich y al caball no cansall (SAURA 1884).

Explicació: Significa que no s'ha d'abusar dels amics si se'n vol conservar l'amistat (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: