índex - bibliografia

11/8/07

Com més amunt pugen, de més amunt davallen (o cauen)

Variants i sinònims: Com més amunt pugen, de més amunt davallen (o cauen) (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Quien está más alto, espere mayor salto [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per prevenir sobre la prosperitat massa ràpida o excessiva (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: