índex - bibliografia

15/8/07

Déu és gran

Variants i sinònims: Déu és gran (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Dios es grande [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu en lloança del poder diví, ja per l'atorgament d'un favor esperat, o per la confiança en la seva providència. És sentència d'ús universal (PONS LLUCH 1993).

Nota: A mi em recorda el dogma de fe musulmana: Al·là és gran, i Mahoma és el seu profeta (nota meva).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: