índex - bibliografia

15/8/07

Déu té més per donar, que no ha donat

Variants i sinònims: Déu té més per donar, que no ha donat (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: Mucho es lo que Dios da y mucho lo que puede dar [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que la providència de Déu és infinita (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».