índex - bibliografia

13/8/07

Es caçador i es pescador amb es sau són coneixedors

Variants i sinònims:

Equivalents: Cacera y pesquera, a la vejez piojera [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Oficis mal remunerats (PONS LLUCH 1993).

Nota: Sau és un castellanisme per gec o americana usat a Menorca, segons el DCVB. Etimològicament, prové de saio (<- cast. sayo), pronunciat dialectalment canviant la o àtona en u i suprimint la ј intervocàlica (nota meva).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: