índex - bibliografia

8/8/07

La capa tot ho tapa

Variants i sinònims:

  • El vernís tot ho tapa (SAURA 1884)
  • La capa tot ho tapa (GIMENO 1989) - (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
  • Barro y sal cubren mucho mal (SAURA 1884)
  • La capa todo lo tapa (PONS LLUCH 1993)
  • Serás lo que tase un sastre [ES] (GIMENO 1989).
Parèmia segons la font original: Lo barnís tot ho tapa (SAURA 1884).

Explicació
:
  • Quan interessa es pot dir que els bons vestits poden mostrar un home molt més impressionant del que és en realitat (GIMENO 1989).
  • Vol dir que les aparences enganyen i recomana no precipitar-se a donar opinió de persones o coses per la primera impressió rebuda (PONS LLUCH 1993).
Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Isabel Gimeno (1989): El llibre dels refranys catalans. Barcelona: Editorial De Vecchi.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: