índex - bibliografia

14/8/07

No despertis a qui dorm

Variants i sinònims: No despertis a qui dorm (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Despertar al que duerme no es de hombre prudente [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Es diu per avisar a qui parla, que l'assumpte que ha iniciat no és propi per a totes les persones que escolten o estan presents (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: