índex - bibliografia

22/8/07

Qui lleva d'ocasió, lleva de pecat

Variants i sinònims:

  • Apartant les ocasions, fugen les temptacions (CONCA 1988)
  • V. L'ocasió fa el lladre
  • Qui lleva d'ocasió, lleva de pecat (PONS LLUCH 1993)
Equivalents: Quien quita el peligro, quita el pecado [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que evitant les provocacions o coses que indueixen a obrar malament, s'eviten les males obres que en són la conseqüència (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: