índex - bibliografia

14/8/07

Qui té coa de palla se l'encén (o tot sol se l'encén)

Variants i sinònims: Qui té coa de palla se l'encén (o tot sol se l'encén) (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Quien tiene la cola de paja, no se acerque a la llama [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que qui és culpable sempre està sospitant que es parla d'ell i es dóna per al.ludit fàcilment, a vegades sense que ho sigui (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: