índex - bibliografia

22/8/07

A sa taula i en es joc es coneixen ses persones

Variants i sinònims: A sa taula i en es joc es coneixen ses persones (PONS LLUCH 1993).

Equivalents
: En la mesa y en el juego, se conoce a los caballeros [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que és fàcil perdre el control de si mateix quan hi ha golafreria i ambició (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: