índex - bibliografia

14/8/07

Ses coses clares i es xocolati espès

Variants i sinònims: Ses coses clares i es xocolati espès (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: La verdad y el agua claras [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Vol dir que convé parlar clar de les condicions abans de fer tracte (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: