índex - bibliografia

10/8/07

Quan tenc aigua bec vi, i quan no tenc aigua bec aigua

Variants i sinònims: Quan tenc aigua bec vi, i quan no tenc aigua bec aigua (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Bebo agua porque no tengo agua, si tuviera agua bebería vino [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Segons Mossèn Antoni Orfila i Pons, aquesta dita prové d'un tal Reure, regidor d'un molí d'aigua, per mor de tenir la seua economia supeditada a l'existència d'aquest element, per fer-lo funcionar (PONS LLUCH 1993).

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».