índex - bibliografia

13/8/07

Avui per jo (o per mi) demà per tu

Variants i sinònims:

  • Avui per jo (o per mi) demà per tu (PONS LLUCH 1993)
  • Avui per tu, demà per mi (SAURA 1884)
  • D'anada o de tornada, el traginers fan trobada
  • Les persones es troben que les muntanyes no (SAURA 1884)
  • Tu passaràs pel meu camí (SAURA 1884)
  • Tu vindràs a bordo a menjar galeta (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Arrieros somos y en el camino nos encontraremos [ES] (SAURA 1884)
  • Ayer para mí, hoy para tí [ES] (PONS LLUCH 1993)
Parèmies segons la font original: Avuy pera tú, demá pera mí | Las personas se troban que las montanyas no | Tú passarás per lo meu camí | Tú vindrás a bordo a menjar galeta (SAURA 1884).

Explicació: Ho diuen parlant de la mort o d'altres casos desgraciats als quals tothom està exposat (PONS LLUCH 1993).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: