índex - bibliografia

22/8/07

Qui a l'amo no pot pegar, pega an es ca

Variants i sinònims:

  • La culpa de l'ase, dóna-la a l'albarda (PERIS 2001)
  • V. Paguen (o sempre paguen) justos per pecadors
  • Qui a l'amo no pot pegar, pega an es ca (PONS LLUCH 1993)
  • Qui no pot haver-les amb l'ase, les hau amb l'albarda (PERIS 2001)
Equivalents:
  • Qui asinum non potest, stratum caedit [LL] (PERIS 2001) [Trad.: 'el qui no pot picar l'ase, colpeja l'albarda']
  • Quien mal quiere a Pedro, pedrada le da a su perro [ES] (PONS LLUCH 1993)
Explicació: Significa que si algú no pot aconseguir tot allò que pretenia, almenys procura obtenir-ne una part (PONS LLUCH 1993).

Nota:
  • Sobre l'explicació de Pons Lluch (1993), crec que va més en el sentit de «pagar justos per pecadors»: si no es pot desfogar amb el causant del mal ho fa amb un inferior a qui sí que pot fer-li.
  • L'equivalent llatí, tret de Peris (2991), és de Petroni (45.8).
Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: