índex - bibliografia

22/8/07

Ses penes no maten, però estropegen

Variants i sinònims: Ses penes no maten, però estropegen (PONS LLUCH 1993).

Equivalents: Penas solas no matan, pero ayudan a morir [ES] (PONS LLUCH 1993).

Explicació: Significa que els sofriments fan decaure el cos i l'esperit (PONS LLUCH 1993).

Nota: Segons el DCVB, 'estropejar' té un ús estès a les Illes: 'tr. Espanyar, fer malbé; posar en mal estat (Val., Mall., Men.); cast. estropear'. Etimològicament, deriva d'estrop.

Font: Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».

Cap comentari: