índex - bibliografia

15/5/07

Al temps de les olives, fan nòvio les fadrines

Variants i sinònims: Al temps de les olives, fan nóvio les fadrines (DCVB, sv. 'oliva')

Equivalents: Quien tiene olivares y viñas, bien casa a sus niñas [ES].

Font: Zèfir (gener 2005) - Llista de professionals de la llengua catalana.

Cap comentari: