índex - bibliografia

30/5/07

Qui canta a la taula i balla al llit no té el seny gaire complet

Variants i sinònims:

 • Qui canta a la taula i balla al llit no té el seny gaire complet (BALBASTRE 1977)
 • Qui canta a sa taula, és un banaula (PONS LLUCH 1993)
 • Qui canta a sa taula i en es llit, es seny no té complit (PONS LLUCH 1993)
 • Qui canta a sa taula i pixa al llit, no té es seny complit (PONS LLUCH 1993)
 • Qui canta a sa taula i siula al llit, no té el seny complit (PONS LLUCH 1993)
 • Qui canta en es llit i a sa taula, seny té de banaula (PONS LLUCH 1993)
Equivalents:
 • El poco seso canta en la mesa y silba en el lecho (PONS LLUCH 1993)
 • Hay que comportarse con corrección [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Quien en la mesa canta, si no está loco poco le falta (PONS LLUCH 1993)
Explicació: Tots aquests refranys s'usen per estimular a corregir-se d'aquests defectes o mals costums (PONS LLUCH 1993).

Nota: L'equivalent castellà de Balbastre (1977) no em sembla pas una frase sentenciosa ni un refrany (nota meva).

Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».