índex - bibliografia

30/5/07

Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes

Variants i sinònims: Quan la guineu no les pot haver diu que són verdes (BALBASTRE 1977).

Equivalents: Están verdes, no están maduras [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.