índex - bibliografia

31/5/07

Qui primer guanya després s'escanya

Variants i sinònims: Qui primer guanya després s'escanya (BALBASTRE 1977).

Equivalents: al freír será el reír y al pagar será el llorar [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.