índex - bibliografia

30/5/07

Qui no s'arrisca, no pisca

Variants i sinònims:

 • V. Primer morir que deixar de viure
 • Qui no arrisca no pisca (PONS LLUCH 1993) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Qui no posa el ventre en perill, mai va fart (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Qui no posa el ventre en perill, no mor fart (BALBASTRE 1977)
 • Qui no s'arrisca, no pisca (BALBASTRE 1977)
 • Qui no s'embarca no passa la mar (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • El que no aventura no pasa el mar [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Nothing ventured, nothing gained (Trad.: Res aventurat, res guanyat) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Qui n'hasarde rien, n'a rien (Trad.: Qui no arrisca res, no té res) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Quien no se arriesga, no pesca [ES] (PONS LLUCH 1993)
 • Quien no se aventura, no pasa la mar [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació:
 • Volen dir que per obtenir coses bones s'han de posar sovint mitjans costosos (PONS LLUCH 1993).
 • Es necessita arriscar quelcom si es vol guanyar alguna cosa com a contrapartida (PUJOL I CAMPENY 2008).
Font:
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències