índex - bibliografia

29/5/07

Malament si parles, malament si no parles

Variants i sinònims: Malament si parles, malament si no parles (BALBASTRE 1977).

Equivalents
: Malo si uno habla, y si no habla peor [ES] (BALBASTRE 1977).

Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.