índex - bibliografia

30/5/07

Tant put un all com cent cabeces

Variants i sinònims:

 • A un asotant, no li ve d'una deixuplinada (FARNÉS 1992)
 • Put tant un all com cent cabesses (FARNÉS 1992)
 • Tant és un com cent (FARNÉS 1992)
 • Tant put un ai, com dues cebes (FARNÉS 1992)
 • Tant put un all com cent cabeces (FARNÉS 1992)
 • Tant put un all com cent cebes (FARNÉS 1992)
Equivalents:
 • Autant vaut bien battu que mal battu [FR] (FARNÉS 1992)
 • Nadie sabe lo que vale el agua, hasta que le falta [ES] (FARNÉS 1992)
 • Ob centum libeat plecti, si plector ob unum ossum [LL] (FARNÉS 1992)
 • Perdita cum vestis sit, sit quoque perdita palla [LL] (FARNÉS 1992)
 • Preso por mil, preso por mil y quinientos [ES] (FARNÉS 1992)
 • Preso por uno, preso por ciento [ES] (FARNÉS 1992)
 • Quien hace un cesto, hace ciento [ES] (FARNÉS 1992)
Explicació:
1888 Labèrnia d'1 i [...] de C/1 diuen que són expressions familiars que expliquen la resolució de perdre alguna cosa més en qualsevol matèria amb l'ànim d'aconseguir algun fi. 1904-6 Aladern comenta, també d'1, que és una expressió que denota que una cosa tan bona o dolenta és per ser en poca quantitat com en molta, mentre que la qualitat sia la mateixa. A 1864 D.L.C., respecte a 1 llegim: "Refrany amb què s'indica que qui fa una falta les mereix com si n'hagués fet moltes." De la F/1, [...] diu que serveix per dir que sovint no s'és més castigat en justícia per haver donat molts cops que per haver-ne donat sinó un. De C/1, D.R.A.E. explica que és una expressió figurada i familar que adverteix que el que arriba a excedir-se en una cosa s'atreveix a executar d'altres molts excessos, sense témer cap pena o risc que l'amenacin. Indica també la resolució de portar a terme una dèria, encara que sigui amb un major preu o sacrifici del que s'havia pensat anteriorment. (FARNÉS 1992).
Font:
 • Zèfir (gener 2003) - Llista de professionals de la llengua catalana.
 • Sebastià Farnés: Paremiologia catalana comparada. Barcelona: Ed. Columna. 7 volums. Entrada A798.