índex - bibliografia

30/5/07

Músic pagat (mai) no fa bon so

Variants i sinònims:

 • Músic pagat fa mal so (DIÀFORA 1982)
 • Músic pagat no fa bon so (SAURA 1884) -
  (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Músic pagat (mai) no fa bon so (BALBASTRE 1977)
Equivalents:
 • A dineros cobrados, brazos quebrados [ES] (DIÀFORA 1982)
 • A dineros pagados, brazos cansados [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • A dineros tomados, brazos quebrados [ES] (BALBASTRE 1977)
 • A dineros tomados (o pagados), brazos quebrados [ES] (SAURA 1884)
 • El gato ahíto no caza ratones [ES] (BALBASTRE 1977)
 • Obra pagada, brazo cortado [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Tamborilero pagado no hace buen son [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Tambour payé d'avance ne fait pas beaucoup bruit (Trad.: Tambor pagat d’avançat no fa gaire soroll) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • To pay beforehand was never well served (Trad.: Pagar (qui paga) d’avançat no ha estat mai ben servit) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Aquest refrany ens assenyala que si paguem per avançat, no rebrem un bon servei, ja que els qui ens l'han de fer ja tenen els diners i no s'hi veuen obligats (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
 • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.