índex - bibliografia

23/5/07

La casa en què governa la muller, no sol anar bé

Variants i sinònims:

  • La casa en què governa la muller, no sol anar bé (BALBASTRE 1977)
  • La casa que governa la muller, no sol anar bé (PUJOL I CAMPENY 2008)
Equivalents:
  • It is a sad house when the hen crows the louder (Trad.: És una casa trista quan la gallina crida més fort) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • La maison est à l'envers lorsque la poule chante aussi haut que le coq (Trad.: La casa és al revés des que la gallina canta tan alt com el gall) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Mal anda la casa donde la rueca manda la espada [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Triste está la casa donde la gallina canta y el gallo calla [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Explicació: Aquest refrany, que reflecteix la ideologia de temps passats, ens diu que l'home és qui ha de manar a casa, i que en cas contrari, la situació que s'esdevé és ben trista (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: