índex - bibliografia

30/5/07

Quan fou mort el combregaren

Variants i sinònims:

Equivalents:
  • A buena hora, mangas verdes [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Al asno muerto, la cebada al rabo [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Casado y arrepentido [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Después de muerto Pascual, le llevan el orinal (PONS LLUCH 1993)
  • Después de vendimias, cuévanos [ES] (BALBASTRE 1977)
Explicació: Es diu dels auxilis o remeis que arriben tard (PONS LLUCH 1993).

Font
:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Josep Pons Lluch (1993): Refranyer menorquí. Ciutadella (Menorca): Institut Menorquí d'Estudis. Col·lecció «Quadern de Folklore, 50».
  • Víctor Pàmies i Riudor (1997). En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (manuscrit). [En línia En cap cap cap. Dites i refranys sobre el cap (pròleg i 50 primeres entrades)].

1 comentari:

evarist ha dit...

A casa dels meus avis materns deien " Un cop fou mort el combregaren" a Sitges ( Garraf )