índex - bibliografia

30/5/07

No és tot u això que allò

Variants i sinònims: No és tot u això que allò (BALBASTRE 1977).

Equivalents:

  • Es muy diferente esto que aquello [ES] (BALBASTRE 1977)
  • Hay mucho trecho entre esto y aquello [ES] (BALBASTRE 1977)
Font: Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.