índex - bibliografia

30/5/07

Qui molt viu, molt veu

Variants i sinònims: Qui molt viu, molt veu (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Equivalents: Vivir para ver [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982).

Font:

  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.