índex - bibliografia

23/5/07

Ja pots xiular si l'ase no vol beure

Variants i sinònims:

  • Ja pots xiular si l'ase no vol beure (SAURA 1884) - (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
  • No hi ha pitjor sord que qui no vol oir (SAURA 1884)
Equivalents:
  • Cuando es sordo el molinero, la cítola está de más [ES] (SAURA 1884)
  • El tren pitando y los pavos en la vía [ES] (BALBASTRE 1977)
  • No hay peor sordo que el que no quiere oir [ES] (BALBASTRE 1977) - (DIÀFORA 1982)
Parèmia segons la font original: Ja pots xiular si l'ase no vol béurer | No hi ha més mal sórt que'l que no vol ohir (SAURA 1884).

Font:
  • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
  • Josep Balbastre i Ferrer (1977): Nou recull de modismes i frases fetes. Barcelona: Ed. Pòrtic.
  • Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà Diàfora. Barcelona: Ed. Diàfora.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Ja pots xiular ja, que si el ruc no vol beure no beurà!